Verbindend Communiceren met Insights Discovery®

Opleiding Verbindend Communiceren met Insights Discovery

Inzicht in zowel onze eigen communicatievoorkeuren als in deze van onze collega’s helpen om effectieve interacties aan te gaan. Verbinding is een cruciale factor voor een krachtige samenwerking en krachtige resultaten.

Wat mag je verwachten na het volgen van deze training:

  • Medewerkers krijgen inzicht in hun eigen communicatievoorkeuren en stijl.
  • Medewerkers leren de verschillende stijlen tussen collega’s herkennen en waarderen.
  • Medewerkers leren de sterktes en valkuilen van elke stijl en van het team kennen.
  • Medewerkers leren hun gedrag afstemmen op dat van collega’s, klanten of partners, waardoor verbindende interacties mogelijk worden.

Wat is Insights Discovery®?

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. De methode is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van het kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

De 4 kleuren van de persoonlijkheid
op een goede dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een goede dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid
op een slechte dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een slecht dag