Groeien vanuit kracht met Insights Discovery®

Inzicht in zowel onze eigen gedragsstijl en talenten als in deze van onze collega’s helpen om effectieve interacties aan te gaan. Verbinding is een cruciale factor voor een krachtige samenwerking en krachtige resultaten. Met de Insightsmethodiek leer je je eigen sterktes en deze van je collega’s kennen. Je leert jouw gedrag af te stemmen op het gedrag van een ander. Zo groeien jullie samen vanuit jullie kracht.

Bonte Raven is een erkend Insights Discovery practioner.

Wat is Insights Discovery®?

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. De methode is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van het kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

De 4 kleuren van de persoonlijkheid
op een goede dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een goede dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid
op een slechte dag

De 4 kleuren van de persoonlijkheid op een slecht dag

Hoe een profiel opmaken?

Eenvoudig. Elke deelnemer vult een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Meer is niet nodig om een persoonlijk profiel op te stellen. Via een persoonlijk feedbackgesprek krijg je inzicht in je eigen gedragsstijl.

Of volg samen met je team de eendaagse workshop en leer:

  • Inzicht krijgen in je persoonlijke stijl en aanpak
  • De verschillende stijlen herkennen en waarderen
  • De sterktes en valkuilen van elke stijl en van je team kennen
  • Je eigen gedrag afstemmen op dat van je collega’s, klanten of partners: verbindende interacties